Karabaş Mah. Müneccim Afif Sok. No:36 İzmit / KOCAELİ

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlıklı gıdaya ulaşım, her yurttaşın anayasal hakkı olduğu; gerçeği Kocaeli Ekolojik Yaşam Deneğinin kuruluş felsefenin temelini oluşturmaktadır. Bu amaca hizmet etmek için Derneğimiz tüzüğünü hazırlayarak 22.06.2010 yılında faaliyete geçmiştir.

İlimiz konum olarak; sektörel yapı sanayi yoğunluğuklu, ulusal ve uluslararası ulaşımın karasal ve deniz yolu geçiş yolu güzergâhında olması çevresel sorunların etkilerini en aza indirgemenin yolu ve yöntemlerini bulmak ve bu konuyu kamuoyunun sahiplenmesi için faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlıklı ve güvenilir gıda için Organik(Ekolojik) tarımın yaygınlaşması için gerek üretici eğitimi gerekse tüketici eğitimi boyutunda 10 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkesel boyutta akademisyenlerimizden ve devlet desteklerinden, uluslararası alanda
AB Projeleri içinde yer alarak hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz.

Ekosistemin, mevcut durumun iyileştirilmesi ile yaşam standartlarının
yükseltilmesi sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak öncelikli hedeflerimizdir.
Tarihten gelen doğal ürünlerimizi ve tohumlarımızı koruyarak ve organik tarımı teşvik ederek tarladan sofraya güvenilir gıda üretimini sağlayarak ekolojik yaşam döngüsünün tesis ederek sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam arzu etmekteyiz.

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği; tüm canlıların yaşamı için gerekli olan hava, toprak, su ve enerjinin korunması gibi çevreyi ilgilendiren konularda sürdürülebilirliğin sağlanması için tüm dünya üzerinde yaşayan fertlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini hedeflemektedir. Dünyanın geleceği korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir ortam hazırlamak için ekolojik tarımın tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve bu konu ile ilgili olan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak, Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum, ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek yolunda ilerlemekteyiz.

Üniversite ve araştırma kurumları ve benzeri kurumlarla gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak; ekolojik ürünler için Pazar oluşturulmasını sağlamak ve desteklemek, üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli, yabancı özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile ilişkide bulunmak inceleme yapmak ve kamuoyunu aydınlatmak hedeflenmiştir.

Misyonumuz: İnsanları ve ekosistemi tehdit eden her türlü çevre ve sağlık
sorunlarına karşı çözümler üretmek.


Vizyonumuz: Bugün ve gelecek için; sağlıklı çevre, sağlıklı gıdaya ulaşım.

Temel Değerlerimiz:

-Çevreye duyarlı
-Etik değerlere bağlı
-Güvenilir
-Yenilikçi
-Katılımcı
-Şeffaf
-Karşılıklı saygıya dayalı
-Gönüllülük esasına göre çalışan
-Demokratik
-Kişisel bilgilerin gizliliğine saygılı
-Irk ve Cinsel ayrımcılık yapmayan


STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER: Keyad olarak belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşebilmesi için izlenebilirlik ve performans göstergeleri tespit ettik. Her bir stratejik amaç ve hedef için yapılacak olan faaliyetler ile ilgili sonuçların takibi için belirlenen performans göstergeleri tespit edilerek izlenerek takibi yapılacaktır.

Stratejik Amaç: Kocaeli İlinde çevre ve sağlık sorunlarının çözümlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak ve alanında lider bir STK olmak.

Stratejik Hedef: Kocaeli İli genelinde çevre sorunları ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için alanında öncü olmak

Mustafa TENGEREK
Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimiz ve Faaliyetleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: